Wachttijden

Wij zetten ons dagelijks in om actief met je mee te denken hoe je zo snel mogelijk kan geholpen worden. We doen dit door snel een eerste gesprek te plannen: binnen de 2 weken. Wij zoeken daar samen naar een oplossing. Alle concrete informatie voor jouw opstart kunnen we op dat moment met zorg geven en duiding bezorgen.

Wachttijden voor de groepspraktijk 

Mogen we erop wijzen dat daguren altijd sneller beschikbaar zijn dan avonduren? Overweeg in dringende situaties dus zeker om in daguren op therapie te kunnen komen. Onze ervaring leert dat CLB’s en werkgevers akkoord gaan.

  • Onderzoek kinderen: nu aanmelden, opstarten eind december/begin januari
  • Onderzoek volwassenen: opstartperiode januari 2024 (informatie aangevuld juli 2023)
  • Therapie kinderen: nu aanmelden, opstarten eind december/begin januari.
  • Therapie volwassenen: indien avonduren, 1 jaar wachttijd. Indien overdag, 5 à 6 maand wachttijd.

Wachttijden voor CAR*

  • Wij starten nu onderzoek op voor kleuters; aangemeld mei 2022.
  • Wij starten nu onderzoek op voor lagere schoolkinderen; aangemeld mei 2022.

*Deze wachttijden zijn slechts een indicatie. Afhankelijk van mogelijks wijzigende factoren, zoals het aantal stoppers en de fluctuaties in de aanmeldingen doorheen het jaar, plannen we onderzoeken in volgens de beschikbare plaatsen. 

Deel deze pagina: